Активности

Активно учествовање у поступку преговарања у циљу окончања штрајка дела просветних радника Србије

02. 02. 2011.

Републичка агенција за мирно решаавање радних спорова у склопу своје надлежности, активно је учествовала у поступку преговарања у циљу окончања штрајка дела просветних радника Србије.