Активности

Брже и лакше до правде у радним споровима за запослене и послодавце на подручју АП Војводина

06. 02. 2024.

У уторак, 6. фебруара 2024. године, у просторијама Агенције у Београду, потписан је споразум између Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Канцеларије покрајинског омбудсмана. Споразум су потписали Покрајинска заштитница грађана доц. др Драгана Ћорић и директор Агенције др Ивица Лазовић.

Овом приликом Лазовић је истакао да ће споразум допринети бољој и ефикаснијој заштити радних права свих запослених на подручју АП Војводина. Истовремено указао је на предности које ће радници и послодавци остварити применом вансудских метода решавања радних спорова у односу на вођење доготрајних и скупих судских поступака. Потребно је да сви заједно активно радимо на промоцији мирног решавања радних спорова, нагласио је Лазовић

Покрајинска заштитница грађана доц. др Драгана Ћорић навела је да ће споразум грађанима омогућити брже и лакше решавање радних спорова уз помоћ миритеља и арбитара док ће се истовремено добити већи степен заштите радних права на нивоу Покрајне. Поред грађана, важно је и да послодавци, као јача страна у спору, схвате предности које овај институт нуди, завршила је.