Активности

Донета Препорука о начину решавања колективног радног спора око примене ПКУ у просвети

02. 10. 2019.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, окончан је колективни радни спор по Предлогу који је поднела Унија синдиката просветних радника Србије, а поводом примене Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика. Одбор за мирење који су чинили представник синдиката, представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја и миритељ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, донео је једногласно Препоруку о начину решавања колективног радног спора. Донетом Препоруком су договорили начин даљег поступања по питању формирања Комисије за тумачење ПКУ, а коју треба да чине представници репрезентативних синдиката и министарстава надлежних за послове образовања, за послове рада, за послове финансија и за послове државне управе.