Активности

Други интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години

01. 10. 2016.

Други интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години за миритеље и арбитаре, у оквиру Посебног програма усавршавања миритеља и арбитара, одржан је 30. септембра 2016. године, са почетком у 10 сати, у Београду у Палати „Србија“.Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара као кључног услова за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређења социјалног дијалога, као и унапређења знања и вештина полазника о индивидуалним радним споровима и стицања неопходних знања и вештина за остваривање успешне комуникације.После уводног излагања директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића и заменика директора мр Ивице Лазовића, миритељи и арбитри су упознати са темом комуникације у пракси миритеља и арбитара о чему је говорио Иван Милошевић Експерт за односе са јавношћу. Лидија Ђукић, судија Врховног касационог суда је поделила своја практична искуства у погледу индивидуалних радних спорова у судској пракси, а допринос су дали и сви учесници кроз размену искустава и активно учешће јер је овај семинар замишљен као указивање на практична искуства и проблеме у примени Закона о мирном решавању радних спорова у пракси и заједничко проналажење праваца за превазилажење проблема са циљем даљег унапређења рада и усаглашавања праксе.Драгица Мишљеновић, виши саветник за законодавно-правна питања у УГС „Независност“ је говорила о индивидуалним радним споровима у синдикалној пракси, након чега је Јесенка Чворо из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања отворила полемику о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова где су сви учесници активно учествовали давањем сугестија које се тичу примене нових решења у пракси.