Активности

Имплементација CAF модела управљања квалитетом

02. 03. 2022.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова уводи управљање квалитетом у свој рад, путем модела заједничке процене CAF (енг. Common Assessment Framework ‒ CAF).

Основни циљ за увођење управљања квалитетом јесте тежња ка континуираном повећању ефикасности, ефективности и економичности радних процеса, сталног праћења, оцењивања и унапређења квалитета услуга, управљања и динамике рада Агенције.

Увођење управљања квалитетом има за циљ унапређење рада Агенције и постизање изврсности у свим процесима, а посебно у унапређењу услуга за грађане, јер помаже да се повећа квалитет услуга за кориснике и самим тим њихово задовољство.

Увођење управљања квалитетом се спроводи на основу „Споразума о имплементацији CAF модела управљања квалитетом“ који су 28. јануара 2022. године потписали Марија Обрадовић, министарка државне управе и локалне самоуправе и директор Агенције др Ивица Лазовић. На основу овог споразума, у процесу имплементације CAF модела управљања квалитетом, Агенцији ће стручну и техничку подршку пружити Тим за подршку МДУЛС и консултанти EУ пројекта „Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора за сектор реформе јавне управе“.

Временски оквир имплементације Заједничког оквира процене (CAF) је од фебруара до августа 2022. године и планирано је да се реализује у шест фаза.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова се кроз имплементацију CAF модела управљања квалитетом сврстава у пионире у Републици Србији међу институцијама које су се определиле за увођење овог модела који се примењује у више од 50 држава укључујући све државе чланице ЕУ, као општи оквир за управљање квалитетом у државној управи.

Више о CAF можете пронаћи на следећем линку https://caf.mduls.gov.rs/