Активности

Интензивнија сарадња са Градом Зрењанином након потписаног споразума

18. 10. 2023.

Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова др Ивица Лазовић и градоначелник Зрењанина др Симо Салапура потписали су, 18. октобра 2023. године, споразум о сарадњи Агенције и Града Зрењанина.

Овим споразумом предвиђена је сарадња у областима као што су размена искустава у вези са радноправним положајем запослених, информисање о примени прописа и пракси надлежних органа у домену радног права, сарадња у реализацији националних и међународних пројеката, организовање стручних саветовања, семинара као и размена стручних знања и коришћење савремених технологија у пословању.

Др Ивица Лазовић је нагласио и могућност сарадње и размене искустава у домену управљања квалитетом с обзиром да Агенција већ две године ради на имплементацији CAF модела управљања квалитетом. Такође, истакнут је допринос који Агенција може да пружи у домену мирног решавања радних спорова, како индивидуалних тако и колективних, а који су неминовни у данашњем раду скоро свих институција. Истовремено указано је на предности које овакав вид решавања радних спорова носи у односу на судски поступак.

Потписивању споразума су присуствовали и Милан Пекић, директор Канцеларије за борбу против дрога Републике Србије и Горак Ракић, правобранилац Града Зрењанина.