Активности

Интерактивно попуњавање образаца без доласка у Агенцију

30. 11. 2010.

Републичка агенција за мирно решаавање радних спорова своје услуге је учинила доступним и у форми електронских образаца, тако да је могуће интерактивно попуњавање образаца без доласка у Агенцију, путем Е ПОРТАЛА државне управe www.euprava.gov.rs.Цео поступак подношења предлога Агенцији, којим покрећете поступак, сада је поједностављен и убрзан.Са свог рачунара можете покренути поступак мирног решавања колективног или индивидуалног радног спора, брзо и сигурно.