Активности

Изабрани миритељи и арбитри

07. 09. 2016.

Конкурс за избор 10 миритеља и арбитара, на који је рок за подношење пријава истекао 21. августа, пристигла је укупно 31 благовремена пријава. Комисија за избор миритеља и арбитара састављена на предлог Социјално-економског савета Републике Србије, од представника репрезентативних синдиката – Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката “Независност“, Уније послодаваца Србије и представника Владе Републике Србије, имала је задатак да донесе одлуку и изабере десет миритеља и арбитара.Једногласном одлуком Комисије изабрани су:Следећи кандидати за миритеље: 1. Ружица Ерцег, дипл. правник из Београда;2. Бојана Потежица, дипл. правник из Београда;3. др Данило Рончевић, дипл. правник из Београда.Следећи кандидати за миритеље и арбитре: 1. Александра Ћалић Бошковић, дипл. правник из Београда;2. Срђан Добрица, дипл. правник из Београда;3. Наташа Арсић Јелић, дипл. правник из Београда;4. Драшко Величковић, дипл. правник из Краљева;5. Кристина Блажић, дипл. правник из Новог Сада;6. Горан Кљајић, дипл. правник из Новог Сада;7. Анкица Курјачки, дипл. правник из Новог Сада.Овим путем Републичка агенција за мирно решавање радних спорова се захваљује свим кандидатима на показаном интересовању и пријави на Конкурс за избор миритеља и арбитара.На основу одлуке Комисије, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова ће донети Решење о упису изабраних кандидата у Именик миритеља и арбитара, што ће у најкраћем року бити објављено у ,,Службеном гласнику Републике Србије“.