Активности

Извештај о раду Агенције пред Социјално-економским саветом Републике Србије

19. 04. 2017.

На 68. редовној седници Социјално-економског савета Републике Србије, у уторак 18. априла 2017. године разматрао је Извештај о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова за 2016. годину.Законом о мирном решавању радних спорова прописано је да Републичка агенција за мирно решавање радних спорова на захтев социјално-економског савета основаног за територију Републике Србије доставља обавештења у вези са подацима о којима води евиденције, као и обавештења о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова. Међутим, то се није практиковало, па је тако у складу са закључком са састанка Сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова Социјално-економског савета Републике Србије затражен Извештај о раду Агенције који је разматран на наведеној седници и позитивно оцењен.Седницом је председавао министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, а у својству известиоца седници је присуствовао директор Агенције Миле Радивојевић.Комплетан Извештај о раду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години можете погледати на линку: Извештај о раду 2016.