Активности

Јавни конкурс за избор миритеља и арбитара

01. 10. 2013.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова на основу члана 39. Закона о мирном решавању радних спорова ( „Сл. гласник РС“, бр. 125/04, 104/09), оглашава ЈАВНИ КОНКУРС за избор миритеља и арбитара на период од 4 године, почев од дана доношења Одлуке о избору.