Активности

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова

01. 06. 2017.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова, организује округле столове у оквиру споровођења јавне расправе на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова која ће се одржати у периоду од 31. маја – 20. јуна 2017. године.Округли столови одржаће се: у Београду 8. јуна 2017. године, у Нишу 12. јуна 2017. године и у Новом Саду 14. јуна 2017. године.Заинтересовани за присуство на округлим столовима могу се пријавити на е-маил: rad@minrzs.gov.rs најкасније до недеље 4. јуна 2017. године. Потребно је да се у пријави наведе име и презиме као и институција одакле лице долази и контакт телефон. С обзиром на ограничен број места у салама у којима се одржава јавна расправа предност ће имати лица по редоследу пријављивања, о чему ће заинтересовани бити обавештени телефонским путем.Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова, са образложењем, који је одредио Одбор за привреду и финансије.Прилози:

  1. Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова
  2. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова са образложењем и прегледом одредаба
  3. Образац за коментаре на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова са образложењем и прегледом одредаба