Активности

Колективни радни спор у ЈКП „Новосадска топлана“ решен заједничком препоруком

20. 10. 2021.

У ЈКП „Новосадска топлана“ у Новом Саду вођен је поступак мирног решавања колективног радног спора поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање. Овај поступак је покренут на иницијативу УГС „Независност“ ЈКП „Новосадска топлана“.

За поступајућу миритељку је одређена др Јелена Глушчевић, која је на првој расправи формирала Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајућа миритељка. У поступку су одржане три расправе након чега је усаглашена заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања.

Стране у спору су уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова потписале заједничку препоруку о начину решавања колективног радног спора, а која је једногласно усвојена од стране Одбора за мирење.

Послодавац и запослени у ЈКП „Новосадска топлана“ у Новом Саду су још једном у складу са препоруком Владе Републике Србије, а кроз поступак мирног решавања спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења компромисних решења.