Активности

Конференција МОР-а о делотворним механизмима за решавање спорова

22. 10. 2016.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је учествовала на регионалној конференцији на тему: ’’Делотворни механизми за решавање радних спорова’’ и на Првом годишњем састанку регионалних мрежа aгенција за мирно решавање радних спорова у организацији Међународне организације рада (МОР) и уз подршку Европске Уније, која је одржана на Охриду од 17. до 21. октобра ове године.Kонференцији су осим представника и експерата МОР-а, присуствовали представници министарстава за питања рада и запошљавања, репрезентативних социјалних партнера (синдиката и послодавачких организација) и агенција за мирно решавање радних спорова из земаља региона: Македоније, Србије, Босне (Републике Српске, Федерације и Дихстрита Брчко), Црне Горе и Албаније, као и представници земаља чланица ЕУ – Ирске, Мађарске, Бугарске и Румуније.Делегацију Републике Србије су чинили представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, репрезентативних синдиката, Уније послодаваца Србије и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.Током вишедневног рада, изнет је преглед политика земаља учесница, у овој области; расправљало се о искуствима у раду националних агенција за мирно решавање радних спорова, а представљено је и глобално истраживање спроведено у оквиру МОР-а, на тему решавања индивидуалних радних спорова.На примерима из праксе у Ирској, Мађарској, Румунији и Бугарској, учесници су констатовали одређене проблеме и препреке у већем и ефикаснијем укључивању медијације, мирења и арбитраже у решавање радних спорова, са циљем мањег оптерећења судова, скраћивања и појефтињења процеса решавања радних спорова, у интересу запослених и послодаваца.Изнета је оцена стања у области радних спорова у Републици Србији, нормативни оквир за деловање Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, постигнуте резултате и уочене проблеме и недостатке. Посебан значај дат је улози социјалног дијалога, односно репрезентативних социјалних партнера у креирању и имплементацији политике мирног решавања радних спорова.На крају скупа промовисана је брошура ’’Практичан водич МОР-а за професионалне миритеље’’ чији ће примерци бити доступни свим миритељима и арбитрима Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.