Активности

Међународна организација рада одржала трипартитну радионицу посвећену изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова

17. 12. 2016.

Међународна организација рада организовала је трипартитну радионицу посвећену изменама Закона о мирном решавању радних спорова у склопу подршке коју пружа Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова. Радионица је организована у хотелу „Слобода“ у Шапцу 15. и 16. децембра уз учешће социјалних партнера – Уније послодаваца Србије, УГС „Независност“, Савеза самосталних синдиката Србије. Поред социјалних партнера на радионици су присуствовали представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и представници Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. На радионици је гостовала и Зденка Бурзан директор Агенције за мирно решавање радних спорова Црне Горе. Као представници Међународне организације рада на радионици су учествовали Кристина Михеш, виши саветник за социјални дијалог и Јован Протић, национални координатор МОР-а.Радна група за припрему Нацрта закона о изменама о допунама Закона о мирном решавању радних спорова је експертима МОР-а представила решења настала кроз вишемесечни рад која је припремила у радној верзији Нацрта закона, како би се унапредио институт мирног решавања радних спорова и превазишли проблеми на које указује десетогодишња пракса у раду миритеља и арбитараЕксперти Међународне организација рада су указали учесницима трипартитне радионице на упредна искуства и дали коментаре везане за предложена решења у радној верзији Нацрта закона чиме ће се добити унапређени текст усклађен са упоредном праксом.