Активности

Међународно стручно саветовање Удружења за радно право и социјално осигурање

21. 09. 2021.

XXIII стручно-научно саветовање Удружења за радно право и социјално осигурање, одржано je на Златибору oд 15. до 18. септембра 2021 године, са основном темом саветовања “Изазови савременог радног законодавства”. Саветовање су отворили проф. др Предраг Јовановић председник Удружења, Јован Протић, представник Међународне организације рада и др Ивица Лазовић, директор Агенције, а специјални гост на отварању је била проф. др Дарија Кисић Тепавчевић као први ресорни министар који је посетио ово саветовање.

Проф. др Кисић Тепавчевић је нагласила да је допринос Удружења за радно право и социјално осигурање од великог значаја за унапређење радних и социјалних права, о чему сведочи и традиција од 23 године постојања и рада и изразила пуну подршку раду Удружења. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања спремно је за све изазове када је у питању радно право, а сарадња са струком је од великог значаја у превазилажењу тих изазова, истакла је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић. У раду Међународног саветовања Удружења за радно право и социјално осигурање Србије учествовала је и помоћница министра у Сектору за рад и запошљавање проф. др Сандра Грујичић.

Директор Агенције др Ивица Лазовић је изложио реферат о изазовима за радно законодавство у области мирног решавања радних спорова у коме је нагласио велики значај да буде препозната могућност за мирно решавање радних спорова у новим прописима којима се уређују различите области везане за рад, као што је штрајк или сезонски рад. Такође, истакнута је и могућност даљег унапређења правног института мирног решавања радних спорова кроз унапређење важећих законских решења у погледу увођења двостепености у поступке, обавезности и посредовања као методе за решавање радних спорова.

Тематске области Саветовања покриле су целокупну материју радног права кроз призму свих радноправних института и праксе у решавању радних спорова (судски и вансудски методи). Референти, модератори и дрги носиоци активности били су угледни стручњаци из земље и иностранства (професори радног права са свих наших универзитета као и са престижних универзитета у региону, еминентне судије са свих судских инстанци, експерти који раде на креирању и праћењу законских аката, други стручњаци ангажовани у државним установама и органима, репрезентативним синдикалним организацијама, арбитри и миритељи Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, адвокати и други).