Активности

Мирним путем решен колективни радни спор Синдиката радника Народне банке Србије са послодавцем

17. 11. 2023.

Пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова, а по предлогу послодавца Народне банке Србије, покренут је поступак мирног решавања колективног радног спора. Друга страна у спору, Синдикат радника Народне банке Србије, је дао сагласност да се настали спор решава мирним путем. Предмет спора се односио на синдикално организовање и деловање код послодавца.

За поступајућег миритеља је решењем директора Агенције, а у складу са законом, одређен Миљко Ваљаревић. Он је на првој расправи формирано Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ.

У току преговора стране у спору су показале висок степен разумевања за изнете предлоге као и висок степен међусобног уважавања. Након одржаних расправа усаглашена је заједничка препорука којом се препоручује начин решавања свих спорних питања, а коју су потписали представници страна у спору и поступајући миритељ.

Послодавац и синдикат у Народној банци Србије су у складу са препоруком Владе Републике Србије, а кроз поступак мирног решавања радног спора дали пример спремности на социјални дијалог, а све у циљу проналажења компромисних решења у интересу свих страна.