Активности

Мирно решавање радних спорова у ЈКП Пут Нови Сад

08. 02. 2017.

Управа у Јавно комуналном предузећу Пут Нови Сад је донела одлуку да радне спорове са запосленим, поводом исплате јубиларних награда и исплате регреса за претходни период, решавају мирним путем у поступку пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова. Овом одлуком у потпуности је поступљено у складу са препоруком Владе Републике Србије да у циљу уштеде трошкова поступака, корисници јавних средстава радне спорове решавају пред Агенцијом.Републичкоj агенцији за мирно решавање радних спорова стигло je укупно 504 Предлога запослених у ЈКП Пут Нови Сад да њихов радни спор решавају арбитри из Агенције.Након добијања сагласности од стране управе ЈКП Пут Нови Сад, са листе миритеља и арбитара Агенције одређени су арбитри који ће да води те поступке и то Дејана Спасојевић Иванчић, Јовица Рашета, Горан Кљајић, Анкица Курјачки, Кристина Блажић и Верица Хрнчјар.Oво je пример добре праксе да се индивидуални радни спорови решавају мирним путем, а не у судским поступцима. На овај начин избећи ће се непотребни судски и остали трошкови како за запослене тако и за послодавца а запослени ће у року од 30 дана доћи до арбитражних решења која су исте правне снаге као правоснажне судске пресуде.