Активности

Мирно решавање радног спора ЈКП Градске Тржнице у Крагујевцу

17. 06. 2016.

Београд, 17. јун 2016. – Управа и запослени у ЈКП Градске Тржнице из Крагујевца прихватили су препоруку Владе Републике Србије и одлучили да свој радни спор поводом накнаде за топли оброк и неисплате регреса за претходни период решавају мирним путем пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.Републичкоj агенцији за мирно решавање радних спорова стигао je заједнички предлог послодавца и запослених да њихове несугласице поводом накнаде за топли оброк и неисплате регреса за претходни период реши арбитар из Агенције.Они су се унапред сагласили око избора арбитра који ће да води те поступке и за арбитра су са листе миритеља и арбитара Агенције одредили Милуна Петковића из Крагујевца.Агенцији је до сада стигло 134 предлога за покретање поступка за мирно решавање спора чији је предмет накнада за исхрану у току рада и регрес у периоду од 21. јуна 2013. године до 29. јануара 2015. године.Oво je пример добре праксе да се индивидуални радни спорови решавају мирним путем, а не у судским поступцима, јер ће се на овај начин избећи непотребни судски и остали трошкови.Поступци пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова су бесплатни за стране у спору и сходно закону, треба да се окончају у року од 30 дана.