Активности

Мирно решен колективни радни спор у ЈКП „Водовод“ Власотинце

16. 09. 2020.

Колективни радни спор настао поводом закључења колективног уговора у ЈКП „Водовод“ Власотинце окончан је дана 14. септембра 2020. године заједничким Споразумом о мирном решењу спора. Поступак мирног решавања колективног радног спора пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова покренула је Синдикална организација ЈКП „Водовод“ Власотинце (Самостални синдикат).

Представници послодавца ЈКП „Водовод“, Синдикалне организације ЈКП „Водовод“ и локалне самоуправе општине Власотинце, потписали су заједнички Споразум о мирном решењу спора којим су се сагласили да ће ући у поступак преговарања и закључити Колективни уговор за комуналне делатности у општини Власотинце.

На овај начин, у Власотинцу, представници послодавца, синдиката и локалне самоуправе су дали још један пример како се води социјални дијалог, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се ови спорови решавају мирним путем пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.