Активности

Мирно решен колективни радни спор у компанији "Дијамант" А.Д. Зрењанин

01. 03. 2021.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова дана 26. фебруара 2021. године потписанa је Препорука о мирном решавању колективног радног спора у „Дијаманту“ А.Д. Зрењанин.

Предлог за мирно решавање колективног радног спора у „Дијаманту“ А.Д. Зрењанин поднео је послодавац, а синдикaт се сложио да се поступак решава мирним путем пред Агенцијом. Предмет спора било је закључење колективног уговора код послодавца.

За поступајућег миритеља је одређена Јасмина Чутурило. Миритељка је у складу са законом формирала Одбор за мирење. Након четири расправе Одбора за мирење постигнута је сагласност страна у спору, те је он окончан мирним путем, тако што је потписана Препорука о мирном решавању колективног радног спора. На овај начин у „Дијаманту“ А.Д. Зрењанин су још једном показали како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се спорови решавају мирним путем.