Активности

Мирно решен колективни спор у ДЗ „Др Сава Станојевић“ у Трстенику

25. 09. 2019.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у Дому здравља „Др Сава Станојевић“ у Трстенику решен је колективни радни спор са Синдикатом медицинских сестара и техничара Србије око утврђивања права на репрезентативност овог синдиката. Потписана је препорука о начину решавања колективног радног спора као и Споразум о решењу спора, након чега ће се, између осталог, покренути поступак утврђивања репрезентативности код послодавца Синдиката медицинских сестара и техничара Србије – Основна организација ДЗ „Др Сава Станојевић“ у Трстенику. Стране су се сагласиле и да је заједнички циљ даља сарадња, вођење социјалног дијалога, постизање добрих пословних резултата и побољшање материјално-социјалног положаја запослених. Представници послодавца ДЗ „Др Сава Станојевић“ у Трстенику и Синдикат медицинских сестара и техничара Србије показали су како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се спорови решавају институционалним механизмима.