Активности

МОР одржао обуку миритеља и арбитара

15. 05. 2010.

Српски стручњаци по европским стандардима

Комисија Социјално-економског савета одабрала је 37 миритеља и 31 арбитра, стручњака из области радног права, који су у периоду од 11. до 14. маја похађали обуку вештине мирења, медијације и арбитраже. Предавачи су, по други пут били искусни медијатори из Ирске, који су своју стручност и успешност у преношењу знања и искуства показали и у обуци новоизабраних миритеља и арбитара, такође у организацији МОР.

Предавања су се састојала из теоретског дела, прилагођеног правном и фактичком стању у Србији, практичних вежби (case study симулацијe и креативне радионице), и евалуације, у којој су размењена искуства агенција у Европи и наше.

Оцена ирских предавача је да је Агенција од оснивања до данас успела да афирмише мирно – вансудско решавање радних спорова, као најефикаснији и најјефтинији начин хармонизације односа социјалних партнера.

Закључак скупа је да је овакав начин обуке добар предуслов за квалитетан рад.