Активности

Након радно-консултативног састанка у Бања Луци унапређена регионална размена праксе

06. 07. 2023.

На позив ЈУ „Агенција за мирно рјешавање радних спорова“ Републике Српске, у Бања Луци је 06. јула 2023. године одржан регионални радно-консултативни састанак, на коме су поред делегације наше Агенције присуствовали представници Агенције за мирно рјешавање радних спорова Црне Горе, представници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, као и представници Међународне организације рада за Босну и Херцеговину.

Резултат састанка је размена актуелних пракси и искустава, на основу Меморандума о разумевању и сарадњи у области усаглашавања примне метода за мирно решавање радних спорова („Сл. гласник РС“ – Међународни уговори, бр. 13/19), који је потписан између наведених агенција за решавање радних спорова.

Посета ЈУ „Агенцији за мирно рјешавање радних спорова“ и упознавање са актуелном праксом решавања спорова у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине, Црној Гори као и представљање актуелне праксе у области решавања радних спорова у Републици Србији, било је од значаја за све учеснике имајући у виду сличне практичне проблеме и питања са којима се суочавају у пракси. На састанку је усаглашено и више закључака у циљу општег унапређења алтернативног решавања спорова и унапређења квалитета целокупног пословања ових институција.