Активности

Обустављен штрајк Самосталног синдиката поштанских радника

24. 06. 2016.

Београд 24.06.2016.- Дана 24.06.016. године, Самостални синдикат поштанских радника Јавног предузећа Пошта Србије, је донео Одлуку о иступању из штрајка започетог 21.06.2016. године. Штрајкачки захтеви су се односили на повећање и исплату зарада из добити, промену радно правног статуса појединих запослених, обезбеђивање оптималног броја извршилаца, решавање стамбених потреба и укидање појединих радних места.Имајући у виду да је основна делатност наведеног предузећа од јавног интереса, у складу са законом којим се уређује остваривање права на штрајк, пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова, по службеној дужности, покренут је поступак решавања колективног радног спора мирним путем. Поступак је водио миритељ Агенције, Срђан Добрица.У Одбору за мирење, којим је председавао миритељ, а који су чинили представници синдиката и пословодства, је разматрано о свим спорним питањима. У конструктивној атмосфери и пуно поверење у исход поступка, а након само једног одржаног састанка, синдикат је донео Одлуку о иступању из штрајка и отказивању раније заказаног јавног окупљања.Ово је пример добре праксе, који показује бројне предности института мирног решавања колективног радног спора пред Агенцијом, а пре свега уштеду времена и новца, имајући у виду да је поступак бесплатан за све учеснике.