Активности

Обустављен штрајк у ЈКП Стан – Нови Сад

25. 05. 2015.

Репрезентативни синдикати ЈКП Стан из Новог Сада, Синдикат запослених у комунално-станбеној делатности, „Независност“ и „Солидарност“, донели су данас једнострану одлуку о прекиду штрајка и остварењу својих права путем суда.Репрезентативни синдикати ЈКП Стан из Новог Сада донели су 19. маја одлуку о ступању у штрајк до испуњења штрајкачких захтева, који подразумевају исплату три нето зараде.По добијању сазнања о штрајку, у складу са чл. 18 Закона о мирном решавању радних спорова, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова покренула је поступак мирног решавња колективног радног спора. Формиран је Одбор за мирење који су чинили представници послодавца ЈКП Стан и оснивача, Града Новог Сада, као и репрезентативних синдиката – Синдиката запослених у комунално-станбеној делатности, Синдиката „Независност” и Синдиката „Солидарност“. Током претходних дана одржане су две расправе у присуству свих чланова одбора.Пре формалног окончања поступка мирења и доношења Препоруке о решењу спора, репрезентативни синдикати данас су донели једнострану одлуку о прекиду штрајка и остварењу права путем суда.„Поступак мирења пред Агенцијом, који је водила миритељ Дејана Спасојевић Иванчић, био је у најбољем интересу, не само страна у спору, него и свих грађана Града Новог Сада, јер је Препоруком сагледан проблем и предвиђено компромисно решење које би било у интересу свих страна“, рекао је директор Агенције Миле Радивојевић и додао да ће Републичка агенција за мирно решавање радних спорова наставити да промовише значај мирног решавања колективних радних спорова, чак и у ситуацијама вишегодишњих спорова и нагомиланих и наизглед нерешивих проблема.