Активности

Обустављен штрајк у Републичком геодетском заводу

23. 12. 2015.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у Републичком геодетском заводу, једнонедељни штрајк је обустављен и процес рада је нормализован.У колективни радни спор пред Агенцијом, између Републичког геодетског завода и Штрајкачког одбора – Јединствене организације синдиката РГЗ, Синдиката „Независност“ РГЗ и Синдиката запослених РГЗ, у коме је предмет спора штрајк код послодавца, у циљу минимизирања штетних последица, укључили су се представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Министарства за државну управу и локалну самоуправу и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.Током поступка, Влада Републике Србије је у циљу трајног решавања свих спорних питања у РГЗ-у, донела Одлуку о образовању радне групе за израду предлога програма за реформисање Републичког геодетског завода, чији је задатак да изврши анализу укупног броја запослених, предложи нове унутрашње организационе структуре, утврди оптимални број служби у јединицама локалне самоуправе, динамику решавања заосталих предмета, начин финансирања и друга актуелна питања неопходна за функционисање ове организације.У конструктивној атмосфери и пуно поверење у исход поступка, исти је резултирао донетом Препоруком, коју су усвојили представници синдикалних организација и послодавац и тиме су се створили услови за окончање штрајка.Поступак испред Републичке агенције за мирно решавање радних спорова водио је проф. др Живко Кулић, уписан у Именик миритеља и арбитара Агенције.