Активности

Одржан онлајн састанак регионалне мреже агенција за мирно решавање радних спорова

01. 06. 2021.

Дана 01. јуна 2021. године одржан је онлајн састанак регионалне мреже агенција за мирно решавање радних спорова на тему „Ефекти пандемије Ковид-19 на решавање радних спорова на Западном Балкану“. Овај састанак, први пут у оваквом формату, организовала је Међународна организација рада у оквиру пројекта „Платформа за запошљавање и социјална питања 2“ (ЕСАП 2), који спроводе Савет за регионалну сарадњу Европске комисије и Међународна организација рада.

На састанку су учествовали Ада Хуибрегтсе, главни технички саветник МОР-а, Кристина Михеш, виши специјалиста за социјални дијалог и радно право МОР-а, Бернд Вилд, из Генералног директората за запошљавање Европске комисије, Атила Кун, шеф Одељења за радно право и социјално осигурање Универзитет Кароли Гаспар из Будимпеште, Весна Симовић-Звицер и Зденка Бурзан из Агенције за мирно решавање радних спорова Црне Горе, Велибор Микаћ из Агенције за мирно решавање радних спорова Републике Српске (Босна и Херцеговина), Владимир Бијадијев из Националног института за мирење и арбитражу (Бугарска), Љуљета Краста из Министарства за социјалну заштиту и омладину Албаније, као и представници репрезентативних социјалних партнера у региону, експерти МОР-а и пројектни експерти.

Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова је престављао директор др Ивица Лазовић који је говорио на тему „Радни спорови и пандемија Ковид-19: изазови и решења“, проф. Др Сенад Јашаревић је говорио о практичним искуствима мирења у доба пандемије.

На овом састанку су размењена релевантна искустава, информације и примери добре праксе у раду миритеља и арбитара у време пандемије, а договорени су и даљи облици унапређења сарадње регионалне мреже агенција за мирно решавање радних спорова.