Активности

Oдржана специјализована обука за новоизабране миритеље и арбитре

17. 09. 2019.

Републичкa агенцијa за мирно решавање радних спорова одржала је специјалну обуку за новоизабране миритеље и арбитре 12. септембра 2019. године. Обуку је отворио директор Агенције Миле Радивојевић који је говорио о резултатима рада у протеклом периоду и тенденцији пораста броја радних спорова који се решавају мирним путем, што је и основ за допуну листе миритеља и арбитара. О конкретном раду Агенције, надлежностима, пракси, предностима, врстама најчешћих радних спорова и статистичким показатељима у раду говорио је заменик директора Ивица Лазовић. О социјалном дијалогу, трипартизму, односима међу социјалним партнерима и спорним ситуацијама у пракси говорила је Драгица Мишљеновић члан Сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова Социјално-економског савета Републике Србије. Посебно важан сегмент обуке је представљао блок у којем је обрађено више студија случајева индивидуалних и колективних радних спорова из праксе Агенције. Са овим случајевима присутне су упознали вишегодишњи миритељи и арбитри Агенције, Дејана Спасојевић Иванчић и Верица Хрнчјар. Обука је протекла у интерактивној атмосфери и упознавању новоизабраних миритеља и арбитара са добром праксом у циљу што бржег укључивања у поступке мирног решавања радних спорова.