Активности

Окончан колективни радни спор у просвети посредством миритеља РАМРРС

20. 02. 2016.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, окончан је колективни спор који је настао поводом примене Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама.Одбор за мирење су чинили представник четири репрезентативна синдиката (ГСПРС „Независност“, Синдикат образовања Србије, Унија синдиката просветних радника Србије и Синдикат радника у просвети), представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја и миритељ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Одбор је донео Препоруку о начину решавања колективног радног спора, дана 19. фебруара 2016. године. Донетом Препоруком су се дефинисали начин обрачуна и исплате отпремнина, јубиларних награда као и трошкова за превоз запослених. Такође, донетом Препоруком су се ближе дефинисали критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, са пуним или непуним радним временом у основим и средњим школама.Након доношења Препоруке стекли су се услови да се настави ефикасно функционисање система просвете у области основног и средњег образовања.Пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова је и даље у току колективни радни спор између истих страна, поводом примене Споразума о решавању спорних питања, који је потписан дана 18. фебруара 2015. године.