Активности

Окончан колективни радни спор у Радио телевизији Крагујевац

20. 03. 2016.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова данас су запослени и управа Радио телевизије Крагујевац закључили споразум којим је окончан колективни радни спор због неисплаћених зарада и доприноса.Представници запослених и послодавца су потписали споразум на основу којег су се стекли услови да се запослени врате на посао и да телевизија Крагујевац настави са ефикасним функционисањем и емитовањем програма.Поступак мирења је покренуо послодавац, а уз сагласност друге стране за миритеља је одређен доц. др Бојан Урдаревић.Миритељ је формирао је Одбор за мирење који су чинили делегирани представници радника, послодавца и миритељ.Након само два дана од одржане прве расправе, миритељ је донео Препоруку, на основу које је потписан Споразум између радника и послодавца, којим је спор окончан на најбољи могући начин.Након доношења Препоруке и потписивања Споразума, стекли су се услови да се настави ефикасно функционисање „РТ Крагујевац“, на задовољство обе стране у спору.Директор „РТ Крагујевац“ и представници синдиката су показали како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, уместо дуготрајног и скупог судског спора.