Активности

Oкругли сто на тему „SOS Mobing“

24. 10. 2018.

У уторак 23. октобра, у 10 часова, у хали 3А Београдског сајма, на штанду Министарства за рад, запољшавање, борачка и социјална питања, одржан је округли сто на тему „SOS Mobing“ телефонске услуге Републичке агенције за мирно решавање радних спорова на броју 0800-300-601. На округлом столу су говорили директор Агенције Миле Радивојевић, Олга Вучковић Кићановић и Вера Кондић.

Након уводне речи директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића, Олга Вучковић Кићановић је својим излагањем објаснила појам мобинга у теорији и појавне облике у пракси и значај мирног решавања ове врсте радних спорова, док је Вера Кондић говорила о појму мобинга са психолошког аспекта и о својим практичним искуствима у проналажењу решења за злостављање и дискриминацију на раду. Истакнута су и очекивања да ће актуелне измене Закона о мирном решавању радних спорова у погледу дискриминације и злостављања на раду допринети ефикаснијем решавању ове појаве. Разлог за наведено очекивање је у чињеници да се сада поступак пред Агенцијом окончава решењем арбитра на основу споразума страна у спору. Такође је присутнима детаљно представљена „SOS Mobing“ телефонска услуга на броју 0800-300-601 и функције које она нуди.

На крају овог округлог стола се разговарало о бројним питања учесника, те је завршен разговором и интеракцијом свих учесника.