Активности

Организована радионица МОР-а за примену нове методологије самопроцене

05. 04. 2023.

Међународна организација рада (МОР) је започела развој методологије за пружање техничке помоћи у превенцији и решавању радних спорова, како би побољшала приступ правди у области рада својим чланицама. Дана 5. и 6. априла 2023. године организована је радионица за примену нове методологије самопроцене у Београду.

Радионицу су водили Кристина Михеш, Шеф одсека за закон о раду и реформе и Валери Ван Гоетхем, Специјалиста радног права Међународне организације рада. На радионици су учествовали представници Уније послодаваца Србије, репрезентативних синдиката - Савеза самосталних синдиката и УГС „Независност“, миритељи и арбитри, екстерни експерти и већина запослених у Агенцији.

Један од главних циљева радионице је коришћење дијагностичког алата развијеног од стране МОР-а, за самопроцену вансудских институција за превенцију и решавање спорова. Предвиђено је да ће овај дијагностички алат помоћи држави и социјалним партнерима у процени и разумевању тренутне ситуације, у индентификовању потенцијалних могућности и изазова, као и у заједничком осмишљавању мера за њихово решавање. Такође, овај дијагностички алат ће помоћи и МОР-у у ефикаснијем прилагођавању и усмеравању своје техничке помоћи у складу са потребама индентификованим од стране националних трипартитних конституената.