Активности

Остварено право на јубиларне награде запослених у стоматолошкој служби Дома Здравља Звездара

24. 08. 2012.

Ангажовањем арбитра Републичке агенције за мирно решавање радних спорова решен је спор око исплате јубиларних награда за 8 запослених у стоматолошкој служби Дома Здравља Звездара.Овим решењем арбитра отворила се могућност остваривања права из радног односа за све запослене у стоматолошким службама примарне здравствене заштите, а које је спорно дуги низ година. Ово решење је резултирало великим бројем предлога за остваривањем тог права пред Агенцијом.