Активности

Пoчела са радом Радна група за припрему Нацрта закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова

20. 04. 2016.

  1. априла 2016. године, у Клубу посланика у Београду одржан је први састанак Радне групе за припрему Нацрта закона о изменама о допунама Закона о мирном решавању радних спорова. На иницијативу Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, је формирало Радну групу за припрему Нацрта закона о изменама о допунама Закона о мирном решавању радних спорова. Радна група има задатак да припреми радну верзију Нацрта закона, како би се унапредио институт мирног решавања радних спорова и превазишли проблеми на које указује десетогодишња пракса у раду миритеља и арбитара. Циљ измене закона је и оснаживање алтернативног начина решавања радних спорова и његових ефеката, као и јачање улоге Републичке агенције за мирно решавање радних спорова како би постала водећа институција хармонизације односа између социјалних партнера и чувар социјалног мира и права на достојанствени рад.У Радну групу су укључени представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Министарства правде, репрезентативни синдикати – Савез самосталних синдиката Србије, УГС Независност, Удружење послодаваца, угледни стручњаци из ове области, а по потреби и позиву, у раду Радне групе ће учествовати представници других институција, као и стручњаци, саветници и консултанти, који поседују знања релевантна за израду радне верзије Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова.Радна група дужна је да припреми Нацрта закона о изменама о допунама Закона о мирном решавању радних спорова до краја децембра 2016. године.