Активности

Покренут колективни радни спор између Јавне медијске установе РТС и синдиката РТС „Независност“

18. 05. 2017.

Пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова води се колективни радни спор између Јавне медијске установе РТС и синдиката РТС „Независност“ , чији је предмет спора штрајк код послодавца. Поступак је покренут по службеној дужности, на предлог синдиката, имајући у виду да послодавац обавља делатност од јавног интереса, због чега су стране у предметном случају дужне да приступе решавању колективног радног спора.Наиме, након доношења Одлуке о ступању у штрајк упозорења и покретања поступака мирног решавања колективног радног спорова, формиран је Одбор за мирење. По одржавању прве расправе синдикат је донео одлуку да најављену једносатну обуставу рада не одржи и да се преговори пред Одбором наставе.Председавајући Одбором је проф. др Живко Кулић, уписан у Именик миритеља и арбитара Републике агенције за мирно решавање радних спорова.