Активности

Посета делегације Међународне организације рада Агенцији

08. 06. 2021.

Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова посетила је делегација Међународне организације рада поводом реализације пројекта: Платформа за запошљавање и социјална питања 2 (Employment and Social Affairs Platform - ESAP 2). Састанку су присуствовали Ада Хуибрегтсе (Ada Huibregtse) главни пројектни координаторор и Јован Протић, национални координатор Међународне организације рада за Републику Србију.

Платформа за запошљавање и социјална питања (ЕСАП 2) је регионални трогодишњи пројекат који финансира Европска унија (ЕУ), а заједнички га спроводе Регионални савет за сарадњу и Међународна организација рада (МОР).

ЕСАП 2 је наставак успешно реализованог првог дела пројекта у региону западног Балкана (од 2016 до 2019) и има за циљ да надогради постигнуте резултате у области смањења рада на црно, припреми, примени и праћењу детаљних националних мапа за смањење рада на црно и примени интервенционих пакета; подршци социјалном дијалогу у циљу побољшања учешћа економских и социјалних савета у доношењу економске и социјалне политике, промоцији колективног преговарања и подршци умрежавању између агенција за мирно решавање радних спорова; побољшање знања и пракси инспекција рада за спречавање и борбу против рада на црно; спровођење појачане социјалне агенде за западни Балкан у сарадњи са Европском комисијом, појачано ангажовање ЕУ у пружању подршке западном Балкану чиме ће се омогућити ефикасно спровођење реформе на тржишту рада и у области социјалних политика у процесу проширења ЕУ. Више о пројекту видети на: https://www.esap.online/pages/1/we-are-esap-2

У погледу подршке умрежавању агенција за мирно решавање радних спорова, договорено је да почетком октобра Београд буде домаћин регионалне годишње конференције мреже агенција за мирно решавање радних спорова. Такође, договорено је да се размотре могућности за стручно усавршавање миритеља и арбитара од стране Међународне организације рада и њеног Тренинг центра у Торину.

На састанку је директор Агенције Ивица Лазовић упознао госпођу Хуибрегтсе са практичним искуствима у раду, а посебно са дигитализацијом поступака, у чему смо први у региону и што ће послужити као модел и за друге агенције. Досадашња сарадња на пројекту је оцењена позитивно и у даљој реализацији ће бити низ активности у циљу афирмисања алтернативних видова решавања радних спорова