Активности

Посредством Агенције окончан штрајк у „Гумопластици“ Бујановац

06. 11. 2017.

Дана 24.10.2017. године Синдикат „Независност“ д.о.о. „Гумопластика“ Бујановац донео је Одлуку о ступању у штрајк са почетком штрајка од 31.10.2017. године. Истом Одлуком су утврђени штајкачки захтеви и то: да се пониште решења о промени радних места двојице запослених, да се исплати заостала зарада запосленима и исплате заостали трошкови превоза, да се обезбеди грејање у производном погону, те да се у поступак приватизације и поступак социјалног програма укључи повереништво синдиката.Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је дана 31.10.2017. године контактирала стране у спору које су прихватиле да се покрене поступак мирног решавања колективног радног спора пред Агенцијом. За поступајућег миритеља је одређен проф. др Живко Кулић. Након обављеног разговора са странама у спору, миритељ је заказао прву расправу за понедељак 06.11.2017. године у просторијама послодавца.На првој расправи је формиран Одбор за мирење, у складу са Законом, који су чинили миритељ проф. др Живко Кулић, представник синдиката Славољуб Ристић и представник послодавца Дејан Стојановић. Након одржавања расправе, донета је Препорука о начину решавања колективног радног спора, на основу које је закључен Споразум између синдиката и послодавца о начину решавања колективног радног спора истог дана.Наведеним Споразумом су обухваћени сви штрајкачи захтеви, те је штрајк обустављен након успешног поступка мирења и постизања компромиса дана 06.11.2017. године, а запослени су наставили са радом од првог наредног радног дана.