Активности

Посредством Агенције окончан штрајк у Прехрамбено-угоститељској школи у Чачку

04. 10. 2017.

Дана 04. септембра 2017. године Синдикална организација Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку је покренула штрајк поводом смене директора и увођења привремених мера од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, након спроведене ванредне контроле Просветне инспекције.Синдикална организација Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку се обратила Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова дана 12. септембра 2017. године са Предлогом за покретање поступка решавања колективног радног спора. Штрајк је организован од стране синдиката са захтевом да се укину решења Министарства просвете којим је смењен директор, односно именован вршилац дужности директора, као и којим је распуштен школски одбор и изабран привемени школски одбор до окончања трајања привремених мера.Агенција је дана 14. септембра 2017. године именовала за миритеља у колективном радном спору Драгану Милетић, која је у складу са законом, оформила Одбор за мирење који су чинили представник синдиката, послодавца и оснивача.Након одржане две распаве, дана 29.09.2017. године Одбор за мирење је донео Препоруку о начину окончања спора, а на основу које је потписан Споразум дана 03. октобра 2017. године, након чека су се стекли услови да се штрајк оконча, на бази споразума заинтересованих страна.Споразумом је договорено да ће Скупштина града Чачка именовати Школски одбор најкасније до 25. октобра 2017. године а да ће новоименовани Школски одбор расписати конкурс за директора школе у законском року, те да ће Министарство просвете испоштовати вољу Школског одбора о избору директора који испуњава услове за обављање те функције по Закону о основама система образовања и васпитања.Након потписивања Споразума од стране представника синдиката, послодавца и оснивача, штрајк је успешно окончан уз учешће миритеља Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, а процес наставе је нормализован од 04. октобра 2017. године.Захваљујући овом Споразуму одустало се од штрајка солидарности у осталим чачанским школама, који је био најављен за 06. октобар.