Активности

Постигнут споразум о решењу колективног радног спора у „Аутопревозу“ из Кикинде

17. 08. 2020.

Колективни радни спор поводом остваривања права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца у „Аутопревозу“ из Кикинде окончан је Препоруком о мирном решењу спора и потписивањем Споразума о решењу спора између оснивача, послодавца и синдиката. Поступак мирног решавања колективног радног спора пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова покренуо је Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“.

Представници послодавца, оснивача и синдиката у „Аутопревозу“ из Кикинде још једном су дали пример да се социјалним дијалогом између запослених и послодавца, кроз поступак мирног решавања радних спорова, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, може доћи до решења спора.