Активности

Постигнут споразум у ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“

14. 08. 2018.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у уторак, 7. августа 2018. године потписанa је Препорука о мирном решавању колективног радног спора у ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“.

Предлог за мирно решавање колективног радног спора у ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ поднеo је Синдикат запослених у ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“. Предмет спора била је примена колективног уговора код послодавца. Друга страна у спору, пословодство у ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ је прихватило да се овај спор решава мирним путем.

За поступајућег миритеља је одређена Ружица Ерцег. Миритељ је у складу са законом формирао Одбор за мирење у који су ушли по један представник синдиката и послодавца. Након три расправе Одбора за мирење постигнута је сагласност страна у спору, те је он окончан мирним путем, тако што је потписана Препорука о мирном решавању колективног радног спора.

Представници послодавца ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац и Синдикат запослених у ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ су овај поступак водили у доброј вери и намери уз уважавање објективне пословне ситуације и тиме показали како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца.