Активности

Поступак у „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“ окончан потписивањем заједничке Препоруке о решењу спора

23. 06. 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова споразумно је решен колективни радни спор у „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“, а поводом права на синдикално организовање и деловање код послодавца.

Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора од стране Индустријског синдиката Србије, а послодавац „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“ сагласио се да се поступак решава мирним путем, пред Агенцијом.

За поступајућег миритеља је одређена Олга Вучковић Кићановић, која је на првој расправи формирала Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ. После две расправе утврђена је заједничка препорука и споразум којим је постигнут договор о начину решавања спорних питања. Све стране у поступку су једногласно усвојиле предложени Споразум.

На овај начин, у „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“ представници послодавца и синдиката, дали су још један пример како се успешно води социјални дијалог, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије да се радни спорови решавају институционалним механизмима, која је објављена у „Службеном гласнику РС“ бр. 67/15.