Активности

Поступак у Институту за нуклеарне науке Винча окончан препоруком миритеља

20. 10. 2022.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова колективни радни спор у Институту за нуклеарне науке „Винча“ у Београду решен је доношењем препоруке миритеља. Колективни радни спор чији је предмет закључивање колективног уговора, покренут је по заједничком предлогу Института за нуклеарне науке „Винча“, Синдикалне организације СССС ИНН „Винча“ и Синдиката „Независност“ – Институт за нуклеарне науке „Винча“.

Поступајући миритељ, др Александар Антић, је у складу са законом на првој расправи формирао Одбор за мирење у који су ушли миритељ као председавајући Одбора и представници свих страна у спору. Након три одржане расправе стране у спору су приближиле своје ставове али нису успеле да се усагласе око свих спорних питања. У скаладу са тим, а на захтев страна у спору, миритељ је донео препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Послодавац и синдикалне организације су показали како се кроз социјални дијалог између запослених и послодавца може доћи до правог решења, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се спорови решавају мирним путем.