Активности

Поступак у Општој болници у Ћуприји окончан потписивањем заједничке Препоруке о решењу спора

10. 03. 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова споразумно је решен колективни радни спор у Општој болници у Ћуприји, а поводом примене колективног уговора код послодавца.

Овај поступак је покренут по Предлогу за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора од стране Удружених синдиката Србије „Слога“ – синдиката здравства и социјалне заштите, а послодавац Општа болница у Ћуприји се сагласио да се поступак решава мирним путем, пред Агенцијом.

За поступајућег миритеља је одређен доц. др Александар Антић, који је на првој расправи формирао Одбор за мирење, а у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ. После три расправе утврђена је заједничка препорука којом се препоручује начин решавања спорног питања. Све стране у поступку су једногласно усвојиле предложени Споразум. Споразум, у складу са Законом, ако је предмет спора колективни уговор, постаје основ за закључивање, измене и/или допуне колективног уговора.

На овај начин, у Општој болници у Ћуприји представници послодавца и синдиката, дали су још један пример како се успешно води социјални дијалог, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије да се радни спорови решавају институционалним механизмима.