Активности

Поступак у ППТ „Петолетка“ Трстеник окончан препоруком миритеља

14. 06. 2021.

У ППТ „Петолетка“ Трстеник у поступку мирног решавања колективног радног спора поводом закључења колективног уговора, а који је покренут на предлог Синдикалне организације самосталног синдиката металаца Србије ППТ „Петолетка“ Трстеник, поступајући миритељ Драшко Величковић је донео препоруку о начину решавања колективног радног спора.

Миритељ је формирао Одбор за мирење у складу са законом, у који су ушле стране у спору. Уз посредство Републичке агенције за мирно решавање радних спорова стране у спору, пословодство и синдикат ни након три расправе нису дошле до заједничке препоруке о начину решавања колективног радног спора, те је на захтев страна миритељ донео препоруку у доброј вери у наставак даљег дијалога по принципу поштовања и уважавања међусобних интереса.

Поступак пред Агенцијом је вођен поводом закључења колективног уговора, усаглашене су готово све одредбе осим цене радног сата и кефицијента. Ипак, стране у поступку имају могућност да у даљем непосредном дијалогу уз уважавање заједничких интереса дођу до прихватљивог решења.