Активности

Потписан је споразум између представника послодаваца и синдиката у компанији „Књаз Милош“ из Аранђеловца

21. 04. 2010.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је у свом досадашњем раду успешно решила преко 3668 индивидуалних, преко 43 колективних радних спорова, од чега је 30 од општег интереса.

Дана 21.04.2010. године потписан је споразум између представника послодаваца и синдиката у компанији „Књаз Милош“ из Аранђеловца уз посредовање Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и миритеља Проф. др Живка Кулића. Спор је настао због обуставе рада од стране запослених са захтевом престанка отпуштања запослених радника, повећање плате, као и поштовање колективног уговора. Споразумом, који је иначе по Закону о мирном решавању радних спорова има снагу извршне одлуке, је предвиђено искључиво добровољан одлазак запослених уз стимулативну отпремнину, исплата једнократне помоћи свим запосленима у износу од 25.000,00 дин. док је одлука о повећању плата одложена за септембар, по извршеној анализи пословања предузећа.

Овај поступак је још једном показао предност мирног решавања радних спорова пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова, чиме се спречава вишемилионска материјална штета коју би трпели и послодавац и запослени.