Активности

Потписан Меморандум о разумевању између одговорних тела задужених за алтернативно решавање радних спорова у региону

03. 11. 2017.

Дана 02. новембра 2017. године у Подгорици на Субрегионалној конференцији Међународне организације рада за професионалне миритеље у региону, потписан је Меморандум о разумевању за сарадњу на превенцији и решавању радних спорова између Агенције за мирно решавање радних спорова Републике Српске – Босна и Херцеговина, Националног института за мирење и арбитражу Републике Бугарске, Министарства рада и социјалне политике Републикe Македоније, Удружења професионалних медијатора и арбитара у радним споровима Републике Македоније, Агенције за мирно решавање радних спорова Црне Горе, Министарства за социјалну заштиту и омладину Републике Албаније, Министарства за јавно саветовање и социјални дијалог, Дирекције за социјални дијалог Румуније и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Републике Србије.Наведени Меморандум је потписан у сврху унапређења стручног усавршавања и сарадње међу телима одговорним за делотворну превенцију и решавање радних спорова и ради утврђивања услова под којима ће се стране даље договорити о сарадњи.Кључни облици сарадње, уређени Меморандумом о сарадњи, између наведених тела су размена информација, документација и публикација о питањима који се односе на превенцију и решавање радних спорова, билатерално или мутилатерално ангажовање на изградњи капацитета, подизању свести и активностима обуке о питањима која се односе на превенцију и решавање радних спорова, као и размена знања , добре праксе, искуства и стручњака у релевантним предметима.Меморандумом је предвиђено да ће ступити на снагу даном потписивања истог од стране свих одговорних тела и трајаће све до раскида у складу са условима садржаним у Меморандуму.