Активности

Потписан Меморандум о сарадњи са Удружењем грађана Иницијатива за развој и сарадњу

09. 12. 2021.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова потписала је 9. децембра 2021. године Меморандум о разумевању и сарадњи са Удружењем грађана Иницијатива за развој и сарадњу о реализацији пројекта „Заједнички подухвати социјалних партнера за повећање видљивости института мирног решавања радних спорова“, који финансира Међународни центар Улоф Палме (Olof Palme InternationalCenter), а у партнерству са Уједињеним гранским синдикатима „Независност“, Савезом самосталних синдиката Србије и Унијом послодаваца Србије.

У оквиру наведеног пројекта планирано је реализовање радионица о мирном решавању радних спорова у Новом Пазару, Панчеву, Зрењанину и Врању.Планирана је и израда документа (policy brief) о мирном решавању радних спорова, као и презентација и дистрибуција електронских и штампаних примерака документа. Једна од активности биће и ажурирање и промоција онлине курса о мирном решавању радних спорова, организовање састанака чији циљ је подизање нивоа јавне свести запослених, послодаваца, локалних доносилаца одлука о институту мирног решавања радних спорова и о значају унапређења законодавног оквира мирног решавања радних спорова. На крају, планирана је и организација финалне прес конференције у Београду, ради представљања документа о мирном решавању радних спорова, укључујући и спроведене активности на пројекту. Пројекат ће бити реализован током 2022. године.