Активности

Потписан споразум о решењу колективног радног спора у ЈП „Службени гласник“

20. 02. 2023.

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова потписана је заједничка Препорука о начину решавања колективног радног спора у предузећу ЈП „Службени гласник“ а затим на основу ње и Споразум о решењу спора.

Поступак пред Агенцијом је покренут од стране УГС „Независност“ код послодавца ЈП „Службени гласник“ , а поводом колективног радног спора чији је предмет остваривање права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца. ЈП „Службени гласник“ је прихватио да се спор решава мирним путем, посредством Агенције. Након четири одржане расправе стране у спору су постигле договор око спорних питања и дошле до Споразума о решењу колективног радног спора.

Представници УГС „Независност“ и ЈП „Службени гласник“ показали су како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, а у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се ови спорови решавају институционалним механизмима.