Активности

Потписан споразум о решењу колективног радног спора у ЈП "Завод за уџбенике"

20. 11. 2023.

У поступку мирног решавања колективног радног спора у ЈП "Завод за уџбенике", а који је вођен поводом остваривања права на синдикално организовање и деловање, постигнут је договор страна у спору и потписан Споразум. Поступак је покренут на иницијативу Синдиката Завода за уџбенике, а за поступајућег миритеља је, вољом страна у спору, одређен Живко Кулић.

Поступајући миритељ је, у складу са законом, на првој расправи формирао Одбор за мирење у који су поред њега ушли представници страна у спору. После три одржане расправa потписана је Препорука о начину решавања колективног радног спора, а на основу ње и Споразум о решењу колективног радног спора, а којим је постигнута сагласност око свих спорних питања.

Послодавац у ЈП "Завод за уџбенике" и Синдикат Завода за уџбенике су показали како се може кроз социјални дијалог између запослених и послодавца доћи до правог решења, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора у складу са препоруком Владе Републике Србије, да се спорови решавају мирним путем.