Активности

Потписан Споразум о решењу колективног спора између Министарства просвете и Синдиката образовања Србије

08. 04. 2024.

Након интезивних преговора, посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, дана 8. априла 2024. године, потписан је Споразум о начину решавања колективног радног спора, између Синдиката образовања Србије и Министарства просвете Републике Србије, поводом измена и допуна Посебног колективног уговора за високо образовање.

Поступак пред Агенцијом покренут је по службеној дужности, у складу са Законом о мирном решавању радних спорова, одмах по пријему Предлога од стране Синдиката образовања Србије. Поступајући миритељ, проф др. Живко Кулић, у складу са законом, на првој расправи формирао је Одбор за мирење, у који су ушли представници страна у спору и поступајући миритељ. Након три одржане расправе дошло је најпре до приближавања, а касније и усаглашавања ставова о начину решавања спорних питања. Чланови Одбора за мирење су утврдили коначан текст заједничке Препоруке за коју су, у складу са законом, једногласно гласали.

Представници Синдиката и Министарства просвете на основу заједничке Препоруке закључили су и Споразум о решавању спора, који ће представљати саставни део Посебног колективног уговора о измена и допунама Посебног колективног уговора за високо образовање.

Стране у спору су избором да реше колективни спор посредством Агенције, уз вешто вођење поступка од стране миритеља проф др. Живка Кулића, дале допринос очувању социјалног мира и добрих односа, те показале предности мирног решавања колективног радног спора унапређењем социјалног дијалога.